Tagged: हनुमान चालीसा का पाठ

श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनऊं रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। Check out हनुमान चालीसा का पाठ for you. Like, comment & share.

Happy New Year Wishes 2022