Tagged: हनुमान चालीसा भजन

श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनऊं रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। Check out हनुमान चालीसा भजन only for you. Like, comment & share.